Książki i inne artykuły

Przygotowujemy ofertę książek pomocnych w doskonaleniu się w pracy meteodą ustawień hellingerowskich oraz innych artykułów. Szczegóły juz w krótce.