Zespół

Heiko Hinrichs 

Jestem dyplomowanym pedagogiem i terapeutą rodzinnym oraz terapeutą pracy z traumą wg Petera Levine - SE (Somatic Experiencing Practitioner). Pracuję z klientami indywidualnymi, parami, rodzinami oraz instytucjami.
Od dwudziestu lat zajmuję się metodą Berta Hellingera. Uczestniczyłem w grupach superwizyjnych B. Hellingera, O. Brinka, G. Webera i innych.

Jestem założycielem Instytutu Terapii Systemowej "Family Affair" w Bremie i "Family Affair Polska" we Wrocławiu, gdzie odbywają się ustawiczne szkolenia dla terapeutów. Prowadzę kursy oraz seminaria w różnych ośrodkach kształcenia, działam także jako superwizor Niemieckiego Towarzystwa Ustawienia Systemowych (DGfS), Międzynarodowego Stowarzyszenia Ustawień Systemowych (ISCA), jestem członkiem Somatic Experiencing Niemcy oraz Europejskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing (EASE), posiadam Europejski Certyfikat w dziedzinie Psychoterapii (ECP)..


 

Anna Staszek

Organizator wydarzeń Family Affair Polska od 2004 roku. Jestem z wykształcenia i zamiłowania psycholożką i facylitatorką rozwoju osobistego i procesu grupowego. Łącze psychologię, genealogię i duchowość w całość. Od wielu lat wspieram procesy indywidualne i grupowe w kierunku wzrostu, budowania zasobów i wiary w siebie oraz w swoje możliwości. Niosę pomoc na każdym etapie życia człowieka, umacniam ludzi w rozwoju, poczuciu własnej wartości, misji i wizji życia, rozwoju kreatywności oraz poczuciu zdrowia w ujęciu holistycznym. Interesuje mnie twórcze, niestandardowe podejście do sytuacji problemowych i rozwojowych. W swojej pracy z ludźmi łączę: pasje zmiany, nastawienie zorientowane na rozwiązanie, szerokie myślenie systemowe i działanie do osiągnięcia celów.

Inspirują mnie nurty:  Ustawień Systemowych w oparciu o B. Hellingera, Komunikacji Bez Przemocy, Psychologii Pozytywnej, Filozofii i Praktyki Talentów wg Gallupa, Praktyki Uważności, Somatic Experiencing i inne. Korzystam także z różnorodnych metod tańca (5 rytmów) i pracy z ciałem (Ajurweda) jako źródła połączenia z samą sobą. Jestem miłośniczką natury, jej obserwatorką i fascynatką wielu zrealizowanych dalekich podróży. Fascynuje mnie mitologia, literatura i poezja.

Ukończyłam m.in.  II- stopniowe Szkolenie z Ustawień Systemowych w Taunus Institute oraz w Instytucie Family Affair, a także Taniec i Terapia Gestalt w ujęciu A. Halprin. Obecnie uczestniczę w 3-letnim międzynarodowym szkoleniu z Somatic Experiencing, akredytowanym przez American Association of Somatic Experiencing. Uczestniczyłam w wielu kursach i warsztatach jak np. 12- tygodniowy kurs redukcji stresu oparty na treningu uważności (MBRS) oraz Mindfulness & Compassion, a także roczny kurs Droga Artysty Julia Cameron.