Szkolenia

 

Szkolenie z ustawień systemowych

 

 

------------Harmonogram 2023 rok-------------

4 szkolenie 27-29 stycznia 

5 szkolenie 18-20 maja

6 szkolenie 7-9 lipca

7 szkolenie 12-14 października Podstawą do otrzymania certyfikatu ukończenia szkolenia, jest udział w wszystkich modułach, z możliwością opuszczenia jednego dnia. W szczególnych losowych przypadkach będziemy o tym rozmawiać i rozpatrywać indywidualnie.

Kontakt: (+48) 501 673 971 lub 
heikohinrichsworkshops@gmail.com
 

 

O kursie- tematyka zjazdów

 

 
  Szkolenie do nauki pracy w ustawieniach 2022 -2023 (7 seminariów )


1 Struktura i porządek systemów rodzinnych

Podstawy pracy w ustawieniu: percepcja?,  podejście systemowe, porządki miłości, sumienie osobiste i zbiorowe, następstwo pokoleń, rozwiązania dla rodziców i dzieci, równoważenie dawania i brania

2 Co oznacza miłość? Związki w parach

Porządki miłości w związkach małżeńskich, od zauroczenia do dojrzałej miłości, wspólnoty, zaufania, separacji i nowych początków

3 Systemy zawodowe i ich skutki

Systemy w pracy. Systemowe doradztwo organizacyjne, podstawowe zasady ustawień organizacyjnych, porządki sukcesu, hierarchie, kadra kierownicza, coaching zespołowy, praca i powołanie

4 Ustawienia w pracy indywidualnej

Praca z ustawieniami w doradztwie indywidualnym: narzędzia, rozmowa ukierunkowana systemowo i wywiad. Praca z figurkami.

Pozwól ciału mówić

Ustawienia w medycynie- Zdrowie i choroba, znaczenie objawów, choroby psychosomatyczne, „co mnie wzmacnia, co osłabia?”

6 Stres i zasoby (traumatyczne doświadczenia)

Choroby fizyczne i psychiczne, uzależnienia, naruszenia granic, szok i trauma relacji, trauma międzypokoleniowa, problemy społeczne i ekonomiczne, zasoby-umiejętności-stabilność-bezpieczeństwo

7 Możliwości i ograniczenia pracy w ustawieniach

Zarządzanie ustawieniami: Obecność „pustego centrum” ? , koncentracja i cisza, porządek pomagania, postawa fenomenologiczna, osobisty wizerunek człowieka, wpływy, integracja i zastosowania innych form poradnictwa i terapiiregulamin-> 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Hs2TDApVZYJ2Gr4ORghwXCz38dEehyc-/view?usp=sharing

 

 

 

 

Ceny za szkolenie

 

Gwarancją miejsca na warsztacie jest wpłata zadatku i wysłanie potwierdzenia przelewu mailem

Koszt JEDNEGO ZJAZDU 1350ZŁ/1500 zł (bez kosztów wyżywienia i noclegów - ok 600 zł jeśli szkolenie jest organizowane poza Wrocławiem)


Zadatek w wysokości 1000 zł proszę wpłacić na poniższe konto


ZADATEK JEST BEZZWROTNY PRZY REZYGNACJI NA MNIEJ NIŻ DWA TYGODNIE PRZED WARSZTATEM! 

Dane do przelewu:

Studio Rozwoju - Anna Staszek

43 1140 2004 0000 3602 4659 3956

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ WPISAĆ: Zaliczka Szkolenie z Ustawień, IMIĘ I NAZWISKO

Pozostała część płatności, proszę o uregulowanie w gotowce w dniu szkolenia + nocleg
 

Po dokonaniu wpłaty zadatku, proszę o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: 
heikohinrichsworkshops@gmail.com

Zadatek może zostać zwrócony w całości w przypadku zgłoszenia nieobecności na dwa tygodnie przed warsztatem.
Jeśli rezygnacja nastąpi na mniej niż dwa tygodnie przed warsztatem (i mniej), zadatek NIE JEST zwracany.

Sposób płatności przy kolejnych modułach to płatność: 1000 zł na 30 dni przed rozpoczęciem modułu.

 

Gallery: