Superwizja

  • Grupa superwizyna

Sukcesywnie organizujemy małe grupy superwizyjne ( 8-12 uczestników; min. 4 osoby) dla wykorzystujących metodę ustawień systemowych w pracy z klientami.

Termin do ustalenia   


Cena: 800 zł

Podstawowe tematy spotkań:

  • relacja z klientem
  • pozycja w relacji w klientem, setting, projekcje
  • mozliwości i ograniczenia w pracy w ustawienaimi
  • moje własne odczucia, moje własne pole terapeutyczne
  • kwestie organizacyjne w pracy z ustawieniami (cena, reklama, współpraca z innymi)  

 

  •  Konsultacje indywidualne

W miarę potrzeb możliwe są także sesje - konsultacje indywidualne, pozwalające na rozwiązywanie trudności osobistych, rodzinnych, zdrowotnych i organizacyjnych.  W trakcie tych spotkań pracuje się w oparciu o podejście systemowe oraz pracę z traumą SE.

Spotkania tłumaczone są na język polski. Cena: 490 zł oraz koszty tłumaczenia.


  • Seminaria tematyczne

Proponujemy także uczestnictwo w seminariach, poświęconych specjalistycznym zagadnienieniom: zastosowanie metody ustawień w obszarze biznesu (coaching, ustawienia organizacji), ustawienie medyczne - praca z symptomami psychosomatycznymi.